muze|hair by KIYAH WRIGHT

  • 24in Honey Blonde Piano Color Extensions

24in Honey Blonde Piano Color Extensions

$ 185.00

 

24in Natural Wave Bundles
Piano Color (4/6/8)
3.5oz